loadding

TRIỂN LÃM SÁNG TẠO GIÁ TRỊ MỚI NĂM 2016 tại Tokyo

Từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2016 công ty Phan Vinh Seimitsu có giang hàng triễn lãm lại Tokyo Big Sight Nhật Bản.

 

        

 

 

Tham gia buổi giao lưu xúc tiến thương mại giửa đoàn Việt Nam và các doanh nghiệp Kyushyu Nhật Bản.